Επικοινωνία

Μαγειρείο - Παντοπωλείο
"Πεντεσκούφοι"

Κύπρου 37, Κόρινθος
τηλ. 2741 305375 & 2741 200570

email
penteskoufoi@gmail.com
Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα.
*Απαραίτητα πεδία